page top
吐到魂飞魄散的装逼句式。。。【转】
看完才知道原来我也装过13 = =||||

1.xxx,一定要幸福哦(简直是装逼大忌啊,你要是发自内心的会厚着脸皮说出来吗)
  
2.如果爱,请深爱(如果P,请3P)
  
3.好吧,我承认我。。。(谁TMD要你承认,自我感觉太良好了吧)
  
4.那一刻,我泪流满面 (脆弱的小心灵哟,你如此流泪为哪般)
  
5.此女子。。。此男子。。。(你妈没教过你第一人称咋用么)
  
↓点击看更多
继续阅读
page top
七龙猪
七龙珠的搞笑同人

强烈推荐!!!
继续阅读
page top
万能下联:一支红杏出墙来
   日出江花红胜火,一枝红杏出墙来。
   三山半落青天外,一枝红杏出墙来。
   东风不与周郎便,一枝红杏出墙来。
   少小离家老大回,一枝红杏出墙来。
   春城无处不飞花,一枝红杏出墙来。
   葡萄美酒夜光杯,一枝红杏出墙来。
   春风得意马蹄疾,一枝红杏出墙来。
   两个黄鹂鸣翠柳,一枝红杏出墙来。
   还君明珠双泪垂,一枝红杏出墙来。
   沉舟侧畔千帆过,一枝红杏出墙来。
   人面不知何处去,一枝红杏出墙来。
   朝辞白帝彩云间,一枝红杏出墙来。
   黑云压城城欲摧,一枝红杏出墙来。
   碧玉妆成一树高,一枝红杏出墙来。
   无可奈何花落去,一枝红杏出墙来。
   春风又绿江南岸,一枝红杏出墙来。
   莫愁前路无知己,一枝红杏出墙来。
   羌笛何须怨杨柳,一枝红杏出墙来。
   侯门一入深似海,一枝红杏出墙来。
   报国无门空自怨,一枝红杏出墙来。
   桃花嫣然出篱笑,一枝红杏出墙来。
   山重水复疑无路,一枝红杏出墙来。
   王师北定中原日,一枝红杏出墙来。
   小荷才露尖尖角,一枝红杏出墙来。
   人生得意需尽欢,一只红杏出墙来。
   天涯何处无芳草,一枝红杏出墙来。
   待的山花烂漫时,一枝红杏出墙来。
   少年不知愁滋味,一枝红杏出墙来。
   姑苏城外寒山寺,一枝红杏出墙来。
   欲把西湖比西子,一支红杏出墙来。
   落霞与孤雁齐飞,一支红杏出墙来。
   但使龙城飞将在,一枝红杏出墙来。
   大海航行靠舵手,一枝红杏出墙来。
   天南地北双飞雁,一枝红杏出墙来。
   日日思君不见君,一枝红杏出墙来。
   天生一个仙人洞,一枝红杏出墙来。
   洛阳亲友若相问,一枝红杏出墙来。
   忽如一夜春风至,一枝红杏出墙来。
   昨夜西风凋碧树,一枝红杏出墙来。
   滚滚长江东逝水,一枝红杏出墙来。
   问世间情为何物?一枝红杏出墙来。
   醉卧沙场君莫笑,一枝红杏出墙来。
   天苍苍、野茫茫,一枝红杏要出墙。
   大风起兮云飞扬,一枝红杏出墙来。
   我劝天公重抖擞,一枝红杏出墙来。
   拔剑四顾心茫然,一只红杏出墙来。
   山雨欲来风满楼,一支红杏出墙来。
   纸上得来终觉浅,一只红杏出墙来。
   孤帆远影碧空尽,一只红杏出墙来。
   纵然寻他千百度,一枝红杏出墙来。
   两岸猿声啼不住,一枝红杏出墙来。
page top
开天辟地头一遭

昨天阿恩跟我说在他们去年发的本子上看到了我拍的摩天轮
我就先“诶”12了一下

点小图看大图
盗图1


然后就饶有兴致的百度了一下摩天轮,想看看到底有多少人不光盗图还改图,于是有了下面几张……

点小图看大图
非主流
还TMD来非主流259……你奶奶才非主流……你全家都肥猪流, 还用这么丑的logo挡住我的名字,真没品40……盗图就盗图,你不要二次加工啊409

点小图看大图
转你妹
你还开始了,转你个大头鬼啊262,你用的这个字体也忒丑了吧……TAT

点小图看大图
转你妹被蹂躏
紧接着,上面的转转图就被无情的蹂躏了,被抽打的面目全非,我做的logo也面目全非了……


综上所述,看来我还是做摄影师好过做coser,我做coser真失败……

还是让我们看看美好176的原图吧454~> <~

请猛烈点击我
892557151149522349.jpg

想看更多请移步相册:

大才子风逝叔叔的相册

© 风·华·绝·代. all rights reserved.
Page top
FC2 BLOG